Niedziela Miłosierdzia Bożego – koronka na tczewskiej Starówce

Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. O Godzinie Miłosierdzia – 15:00 na placu św. Grzegorza będziemy modlić się koronką.

Przyjdźmy licznie i wołajmy o łaski dla nas i całego świata. Jako uczniowie Jezusa, w świecie, który jest targowiskiem idei, nie mamy dziś innej możliwości, jak dzielić się Jego miłością miłosierną. Zaśpiewają Krzemienie Jezusa z Katolika.

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski.

(Dz. 699)