Uroczystość Bożego Ciała w parafii farnej [informacje]

W czwartek, 16 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem Bożego Ciała. Przez udział w procesji wyznajemy naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Chlebie eucharystycznym.

Przypominamy, iż tego dnia jesteśmy zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej. Eucharystię będziemy sprawować w Farze o godz. 6:30; 8:00; 9:30; 11:00 i 18:00; w kaplicy o godz. 8:00 i 9:15. Nie ma Mszy św. w Kościele Szkolnym. Msza o godzinie 11:00 nie będzie odprawiona na kościelnym placu z uwagi na trwające remonty. Zapraszamy do świątyni. Po tej mszy wyruszy procesja eucharystyczna ulicami: Kościelnej, Placu Hallera, Krótkiej, Dąbrowskiego, Kościuszki, Stefana Kard. Wyszyńskiego do Fary. Prosimy o udekorowanie okien na trasie procesji.

Przez całą oktawę Bożego Ciała zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe z procesją o godz. 18:30. W niedzielę procesja po Mszy św. o godz. 9:30.