Wszystkich uczniów klas ósmych chcących rozpocząć przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy do zgłaszania się na dwuletni kurs przygotowawczy. Zgłoszeń dokonywać można do 16 września.

ZGŁASZAĆ SIĘ MOGĄ TYLKO OSOBY NALEŻĄCE DO NASZEJ PARAFII. ZGŁOSZENIA OSÓB SPOZA NASZEJ PARAFII BĘDĄ AUTOMATYCZNIE ANULOWANE.

UWAGA! Przyjmowane będą tylko osoby z naszej parafii. Zgłoszenia kandydatów z poza parafii będą automatycznie odrzucane.

PROSIMY O DOKŁADNE CZYTANIE I WYPEŁNIANIE PONIŻSZEGO FORMULARZA.

FORMULARZ INTERNETOWY ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY. OBECNIE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW MOŻNA TYLKO BEZPOŚREDNIO U KSIĘDZA MARCINA WOELKE, OPIEKUNA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA, W NIEDZIELE BEZPOŚREDNIA PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ. 11:00.

UWAGA! W PRZYPADKU GDY KANDYDAT OCHRZCZONY BYŁ POZA NASZĄ PARAFIĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ ZAŚWIADCZENIE O CHRZCIE POBRANE Z PARAFII CHRZTU NA SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 18 WRZEŚNIA O GODZ. 18.00 W KOŚCIELE SZKOLNYM (Msza Święta z rozdaniem indeksów). W PRZYPADKU BRAKU ZAŚWIADCZENIA ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZOSTANIE ANULOWANE.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.