Sprawdzone indeksy kandydaci II roku mogą odbierać w zakrystii farnej w sobotę, 24 września po Mszy Świętej o godz. 18.30 i niedzielę po wszystkich Mszach Świętych (6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00).
Rodziców kandydatów prosimy aby przejrzeli dzieciom indeksy. Kolorowym zakreślaczem zostały zaznaczone braki programowe.
Jeśli są jeszcze osoby, które nie oddały indeksów do sprawdzenia, prosimy aby oddały je dzisiaj lub uczyniły to najpóźniej za tydzień.