W związku z bardzo dużą liczbą kandydatów do bierzmowania nastąpiła zmiana terminów comiesięcznych spotkań organizacyjnych. Od listopada będą to I czwartki miesiąca. Poniżej znajduje się zaktualizowana lista terminów.

Przypominamy, że z początkiem września przestały funkcjonować spotkania w grupach a w ich miejsce wprowadzone zostały spotkania formacyjno-organizacyjne, które będą odbywały się w I czwartki miesiąca po Mszy Świętej o godz. 17:00 w Farze. Spotkania trwać będą maksymalnie do godz. 18:00. Przed Mszą Świętą będzie możliwość spowiedzi od godz. 16.00 do 17.00.

Do obecności na spotkaniach zobowiązani są wszyscy kandydaci.