Niedziela Chrztu Pańskiego 8.01.2023

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.

3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą.

4. Chcemy założyć zespół muzyczny w naszej parafii, który będzie śpiewał szczególnie na Mszach Świętych młodzieżowych. Wszystkich, którzy grają na instrumentach lub mają zdolności wokalne zachęcamy, aby dołączyć do naszego zespołu. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z księdzem Wojciechem (tel. 797474604).

5. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na nasze WSD w Pelplinie.

6 Plan kolęd: https://faratczew.pl/?p=4700

7. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. Marii Jagodzińskiej, Krystyny Knopp, Agnieszki Łazarskiej, Macieja Romanowskiego, Jadwigi Tomczyk, Marii Mierzwickiej, Zenona Szulc, Edyty Rogaczewskiej, a w poniedziałek odbędzie się pogrzeb śp. Jacka Krefta