Do 26 marca 2023 r. Prosimy kandydatów II roku, którzy w czerwcu przystąpią do sakramentu bierzmowania o podanie patrona sakramentu bierzmowania. Można tego dokonać poprzez poniższy formularz.

Po dokonaniu zgłoszenia, w przypadku konieczności zmiany patrona prosimy o ewentualne ponowne wypełnienie formularza. Dane zostaną nadpisane.

Formularz zgłoszeniowy został zamknięty. Osoby, które nie zgłosiły jeszcze swojego patrona muszą dokonać tego osobiście w biurze parafialnym do 5 kwietnia. Brak zgłoszenia będzie oznaczał rezygnację z przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.