Triduum Paschalne [PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA]

Przypominamy, że nie będziemy robili wpisów w indeksach podczas Triduum Paschalnego. W związku z tym prosimy kandydatów aby wypełnili poprzez wpisanie „+” w przypadku obecności lub „-” w przypadku nieobecności pola związane z tymi praktykami.