Nabożeństwa majowe, odbywają się w naszej parafii:

  • w farze w łączności z Mszą Świętą wieczorną od poniedziałku do soboty o godz. 18.30 a w niedzielę o godz. 18.00,
  • w kaplicy na cmentarzu od poniedziałku do piątku w łączności z Mszą Świętą o godz. 16.00 [OD 6 MAJA DO 29 MAJA].

Informujemy, że uczestnictwo kandydatów w nabożeństwach w naszej parafii jest dobrowolne i nieobowiązkowe (dla chętnych).