W związku ze zbliżającymi się wakacjami przypominamy kandydatom o:

  • konieczności dokonania wpisu oceny z religii u katechety do indeksu. W związku z zmianą szkoły wpisu należy dokonać do końca roku szkolnego,
  • konieczności zaliczenia małego katechizmu do końca roku szkolnego u swoich katechetów,
  • obowiązku uczestnictwa we Mszach świętych niedzielnych podczas wakacji,
  • obowiązku comiesięcznej spowiedzi podczas wakacji.

Kolejne spotkanie organizacyjne podczas którego zostaną zebrane indeksy do sprawdzenia odbędzie się w I czwartek po wakacjach, 5 września 2024.