Duszpasterze parafii Podwyższenia Krzyża Świętego życzą wszystkim bierzmowanym wielu Bożych łask i nieustannej asystencji Dycha Świętego!

Dziękujemy bierzmowanym oraz ich rodzinom za zaangażowanie, świadectwo wiary i troskę o właściwe wykorzystanie czasu przygotowania, jaką wykazali w procesie dwuletniej formacji do tego szczególnego sakramentu!