Informacja dla kandydatów którzy nie oddali jeszcze indeksów do sprawdzenia [PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA]

ZAKTUALIZOWANO: 10 WRZEŚNIA 2023 R.

Wszystkich kandydatów, którzy nie oddali jeszcze indeksów do sprawdzenia prosimy aby zgłosili się z nimi w zakrystii po niedzielnej Mszy Świętej z prośbą o sprawdzenie. Zebrane indeksy zostaną sprawdzone w najbliższym tygodniu i odbierać je będzie można w przyszłą niedzielę.

Indeksy oddawać można przed Mszą Świętą w zakrystii farnej:

  • w niedzielę, 10 września (odbierać sprawdzone indeksy można bezpośrednio po Mszy Świętej),
  • lub w niedzielę 17 września (odbierać sprawdzone indeksy można bezpośrednio po Mszy Świętej).

Nieoddanie indeksu do sprawdzenia traktowane będzie jako rezygnacja z przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.