WE WSPANIAŁYM ŚWIECIE MUZYCZNYCH BARWT – INSTRUMENTARIUM BIBLIJNE [KONKURS PLASTYCZNY]

Wytyczne konkursu plastycznego 

WE WSPANIAŁYM ŚWIECIE MUZYCZNYCH BARW

Temat: INSTRUMENTARIUM BIBLIJNE

Edycja IV – 2023

 1. Organizatorem konkursu jest Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
  w Tczewie;
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci oraz młodzież szkolna;
 3. W zależności od ilości uczestników, określone zostaną kategorię wiekowe. W każdej kategorii wyróżnione zostaną trzy najlepsze prace;
 4. Prace należy dostarczać do zakrystii kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie do dnia 9 grudnia 2023 r. (II niedziela adwentu);
 5. Rozstrzygnięcie konkursu 16 grudnia 2023 r. (III niedziela adwentu) po Mszy Świętej o godzinie 11:00;
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną np. kredka, pastele, farby plakatowe. Najważniejsze, aby były w formacie A4 – POZIOMO! Prace w innym formacie mogą zostać zdyskwalifikowane;
 7. Tematem tegorocznej edycji jest „Instrumentarium Biblijne”, a więc prace powinny przedstawiać instrumenty, które pojawiają się Piśmie Świętym.
  Są to między innymi: bęben, cymbały, cytra, flet, harfa, lira, róg, trąba;
 8. Każda praca na odwrocie powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Podany powinien być również wiek uczestnika, aby móc zaklasyfikować go do konkretnej kategorii (wiek, nie klasa szkolna). Prace niepodpisane niestety będą dyskwalifikowane;
 9. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach;
 10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.