XI Niedziela Zwykła 16.06.2024

 1. Ciągle trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy
  do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za miłosierdzie Boże i prosimy
  o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach.
 2. W środę przypada 19. dzień miesiąca. Tradycyjnie tego dnia będziemy wspominać św. Józefa. Przez Jego wstawiennictwo będziemy wypraszać potrzebne dla nas łaski. Zapraszamy na dodatkową Mszę św. o godz. 17.00.
 3. W czwartek, 20 czerwca, przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy.
 4. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro,
  za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia
  w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas naszego wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu.
 5. Od przyszłej niedzieli (przez okres wakacyjny) nie będzie Mszy św. w kościele szkolnym.
 6. Kancelaria parafialna w wakacje czynna będzie tylko w godz. popołudniowych od 15.00 do 17.00
 7. Dzisiaj po Mszy św. można wesprzeć wyjazd grupy liturgicznej i ministrantów na wakacje.
 8. Za tydzień kolekta inwestycyjna, a po Mszy św. będzie można złożyć swój Dar Serca.
 9. W czwartek o godz. 18:30 zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Po Mszy egzorcyzm wody, oleju i soli.