Formalności związane z sakramentem  Chrztu:

Należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami: akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego, jeśli kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają poza naszą parafią, zaświadczenie, że są ,,wierzący i praktykujący” wydane przez proboszcza z miejsca zamieszkania chrzestnych.

Zgłaszający powinien:

Znać dokładną datę ślubu kościelnego rodziców dziecka.

Podać datę urodzenia rodziców chrzestnych, oraz dokładny adres ich zamieszkania.

Za posługę chrztu się nie płaci lecz składa dobrowolną i rozsądną ofiarę na rzecz wspólnoty Kościoła.

Chrztu świętego w naszej parafii udzielamy w każdą II i IV niedzielę miesiąca