Sakrament pokuty sprawowany jest 15 min przed każdą Mszą św. dodatkowo w I czwartek miesiąca od 16:00 – 17:00 i w I piątek miesiąca od 16:00 – 17:00 i od 18:00 – 18:30