Odnowa w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele. 

Nasza grupa modlitewna spotyka się co tydzień na spotkaniu modlitewnym w czwartki po Mszy Świętej wieczornej w salce przy ul. Sambora 4, których głównym celem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się : zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. W każdy drugi czwartek miesiąca po Mszy Świętej przed Najświętszym Sakramentem jest prowadzona przez kapłana modlitwa o uzdrowienie.