Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej jest częścią Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Międzynarodowego Dzieła założonego i ukształtowanego przez błogosławionego księdza Adolpha Kolpinga przed ponad 150-laty. Do 1939 r., w Diecezji Chełmińskiej, znane było jako Towarzystwa Czeladników Katolickich. Współcześnie są to samopomocowe organizacje parafialne zorganizowane jako katolickie, rodzinne i życiowe wspólnoty kształcenia i akcji.
Zasadniczym celem Dzieła jest zaszczepienie swym członkom umiejętności spełniania się w roli chrześcijanina w świecie, a tym samym w małżeństwie, rodzinie, pracy, czasie wolnym, Kościele, społeczeństwie i państwie. Dlatego Rodziny Kolpinga starają się prowadzić świetlice środowiskowe otwarte na potrzeby wszystkich grup wiekowych w parafii. Rodziny Kolpinga to katolickie wspólnoty wrażliwe na wszelkie potrzeby lokalnych społeczności.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty zapraszamy na spotkania w każdą środę o godz. 19.00 do salki parafialnej (Tczew, ul. Dominikańska 4).