AKCJA-RENOWACJA to zbiórka funduszy organizowana przez Stowarzyszenie Na Krańcu Świata, która w całości przeznaczona jest na renowacje organów kościoła farnego w Tczewie. Towarzyszy ona również Sambor Festival Tczew. Jest to ogromne i bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Jednak, kiedy uda się je zrealizować, do dyspozycji będzie nowe narzędzie, które nie tylko wzbogaci ofertę Sambor Festival Tczew, ale także odsłoni nowe ścieżki kulturalno-edukacyjne. 

Całkowity koszt na dzień dzisiejszy (2021 r.) to 1,5 mln zł. 

AKCJĘ-RENOWACJĘ można wspierać przez cały czas, więc jeżeli nie jest Ci obojętny los Organów w Grodzie Sambora –

Zostań Darczyńcą AKCJI-RENOWACJI!

Dane do przelewu darowizny:

Stowarzyszenie Na Krańcu Świata

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13

83-110 Tczew

nr rachunku: 06 1600 1462 1862 0463 2000 0004

tytułem: darowizna na AKCJĘ – RENOWACJĘ