W 2021 roku została podjęta decyzja o budowie nowego instrumentu w kościele farnym – jednym z najważniejszych zabytków Tczewa. Od samego początku to miejsce, oprócz kultu Bożego, pełni ważną rolę kulturalną w życiu miasta, a dzisiaj jest również ważnym dziedzictwem kulturowym. Nowy instrument ma służyć przede wszystkim liturgii oraz ma odzwierciedlać jej piękno. Ma również wyznaczyć nowe ścieżki kulturalno-edukacyjne. Inicjatywa ta jest bardzo kosztowna, jednak zostały podjęte działania, które mają na celu zebranie potrzebnych funduszy. Jednym z nich jest ADOPCJA PISZCZAŁEK, czyli niepowtarzalna okazja ufundowania konkretnej piszczałki. Można to zrobić za pomocą specjalnie przygotowanego formularza, znajdującego się poniżej, lub przez bezpośredni kontakt z Panem Organistą. Formularz rozpoczyna się od wybrania konkretnej sekcji. Następnie należy podać swoje dane (imię i nazwisko, e-mail oraz nr tel.). W kolejnym kroku trzeba wybrać rodzaj adopcji, w której do wyboru mamy dwie opcje: „bez osprzętu” oraz „z osprzętem”. Wybór opcji „z osprzętem” skutkuje doliczeniem kwoty 250 zł do ceny piszczałki – przybliżona kwota wykonania i zamontowania innych podzespołów instrumentu, które powodują, że dana piszczałka gra. W dalszej części formularza wymienione są głosy przypisane do wybranej sekcji. Przy każdym z nich umieszczona jest rozwijana lista, spośród której należy wybrać konkretną piszczałkę, przy której znajduję się również informacja z ceną. Nazwy tych piszczałek to wysokości dźwięków, które każda z nich wydaje, z uwzględnieniem oktawy (wielka, mała, razkreślna, dwukreślna itd.). Ceny poszczególnych piszczałek wahają się od 25 zł, do 3 100 zł. Poprzez wpłatę kwoty przypisanej do wybranej piszczałki, dokonujemy jej adopcji i stajemy się jej patronem. Wszyscy patroni zostaną wpisani do Honorowej Księgi Patronów i Darczyńców (wpis może być także anonimowy, jeżeli ktoś będzie miał takie życzenie) oraz otrzymają specjalny certyfikat potwierdzający udział w budowie nowego instrumentu.

O INSTRUMENCIE

Nowy instrument wpisywać się będzie w myśl symfonizmu francuskiego i ma być połączeniem zarówno tradycji jak i nowoczesności. Jego dyspozycja oraz walory brzmieniowe mają być wiernym nawiązaniem do brzmienia organów Aristide’a Cavaillé-Colla (1811 – 1899), który był pionierem i twórcą nowo wytyczonego kierunku budownictwa organowego.  Cavaillé-Coll zwany również mistrzem mistrzów zbudował 510 organów w ciągu ponad 50 lat. Do dzisiaj jego organy znajdują m. in. w katedrze Notre Dame w Paryżu oraz w wielu najważniejszych katedrach, bazylikach i kościołach. Sterowanie instrumentem natomiast (sterowanie trakturą rejestrową oraz tonową) ma być elektroniczne i wykorzystywać technologie XXI wieku. Instrument będzie posiadać 47 głosów rozmieszczonych w czterech sekcjach oraz w trzech szafach organowych. Oprócz głównej szafy organowej umieszczonej w centralnej nawie kościoła zbudowane zostaną dodatkowo dwie stylizowane szafy w bocznych nawach dla sekcji pedału. Dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwe zbudowanie większego instrumentu oraz zaistnieją odpowiednie warunki do prawidłowego jego serwisowania, gdyż obecny układ konstrukcyjny instrumentu uniemożliwia systematyczne przeglądy, co ma ogromny wpływ na jego stan techniczny. Nowy instrument z całą pewnością będzie jedyny w swoim rodzaju nie tylko w regionie Kociewia, czy Pomorza, ale w całej północnej części Polski.

Kwestionariusz ADOPCJI PISZCZAŁEK. Wybierz sekcję, z której chcesz dokonać adopcji:

Sekcja I / GRAND ORGUE
Sekcja II / POSITIF EXPRESSIF
Sekcja III / RÉCIT EXPRESSIF
Sekcja IV / PÉDALE

HONOROWA KSIĘGA PATRONÓW I DARCZYŃCÓW

 1. Roman Siadak – Patron piszczałki fis3 (Doublette 2′, sekcja GRAND ORGUE)
 2. Danuta i Marek Olszewscy – Patroni piszczałki f2 (Bourdon 16′, sekcja GRAND ORGUE)
 3. Hanna Gołąbek – Patronka piszczałki d3 (Montre 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 4. Jolanta Guzowska – Patronka piszczałki c4 (Bourdon 16′, sekcja GRAND ORGUE)
 5. Michał Gendzierski – Patron piszczałki h3 (Bourdon 16′, sekcja GRAND ORGUE)
 6. Marzena Klamann – Patronka piszczałki f3 (Prestant 4′, sekcja GRAND ORGUE)
 7. Urszula i Henryk Justa – Patroni piszczałki dis3 (Montre 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 8. Wspólnota Osieroconych Rodziców – Patroni piszczałki D (Bourdon 16′, sekcja GRAND ORGUE)
 9. Karolina Dubiel – Patronka piszczałki hM (Trompette 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 10. Anonimowy Darczyńca – Patron piszczałki gis3 (Montre 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 11. Jolanta Abryszynska-Głąbinska – Patronka piszczałki c3 (Bourdon 16′, sekcja GRAND ORGUE)
 12. Dorota Dubiella-Szramke – Patronka piszczałki A (Quarte 2’, sekcja POSITIF EXPRESSIF)
 13. Bartosz Brzeziński i Marcin Chełstowski – Patroni piszczałki g1 (Flûte 4′, sekcja PÉDALE)
 14. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio w Tczewie – Patroni piszczałki H (Bourdon 16′, sekcja GRAND ORGUE)
 15. Piotr Mańkowski – Patron piszczałek: c4 oraz cM (Quinte 2 2/3′ oraz Trompette 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 16. SCHOLA JP II – Patroni piszczałek: C oraz f1 (Principal 8′ oraz Bourdon 8′, sekcja POSITIF EXPRESSIF)
 17. Piotr Grabowski – Patron piszczałki g3 (Bourdon 16′, sekcja GRAND ORGUE)
 18. Ks. Robert Ratkowski – Patron piszczałki C (Soubasse 16′, sekcja PÉDALE)
 19. Grażyna Link i Zofia Bartosiewicz – Patronki piszczałki C (Flûte harmonique 8’, sekcja GRAND ORGUE)
 20. Anna Szczepanik – Patronka piszczałki gis (Trompette harmonique 8’, sekcja RÉCIT EXPRESSIF)
 21. Dorota Piechowska – Patronka piszczałki fis1 (Voix humaine 8’, sekcja RÉCIT EXPRESSIF)
 22. Nadzieja i Kazimierz Smolińscy – Patroni piszczałki CM (Trompette 8’, sekcja GRAND ORGUE)
 23. Katarzyna Paluchowska – Patronka piszczałki c1 (Doublette 2’, sekcja GRAND ORGUE)
 24. Czciciele Miłosierdzia Bożego i Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego – Patroni piszczałki fis1 (Montre 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 25. Wspólnota Żywego Różańca – Patroni piszczałki Ais (Bombarde 16′, sekcja PÉDALE)
 26. Ewa Ziółkowska – Patronka piszczałki CisM (Trompette 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 27. Michał Ziółkowski – Patron piszczałki dis (Bombarde 16″, sekcja PÉDALE)
 28. Magdalena i Piotr Ziółkowscy – Patroni piszczałki a1 (Gambe 8′, sekcja RÉCIT EXPRESSIF)
 29. Alina Dombrowska – Patronka piszczałki cis2 (Montre 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 30. Lena i Oliwia Makać – Patronki piszczałki a2 (Bourdon 16′, sekcja GRAND ORGUE)
 31. Lucyna Czechanowska – Patronka piszczałki c4 (Quintaton 16’, sekcja RÉCIT EXPRESSIF)
 32. Monika Bączkowska – Patronka piszczałki c4 (Montre 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 33. Piotr, Paula, Mikołaj i Barbara Mroczkowie – Patroni piszczałek d oraz h (Basse 8′ oraz Flûte 4’, sekcja PÉDALE​)
 34. Teresa Dembicka – Patronka piszczałki a (Trompette harmonique 8’, sekcja RÉCIT EXPRESSIF)
 35. Małgorzata i Henryk Raćkowscy – Patroni piszczałki d1 (Montre 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 36. Anonimowy Darczyńca – Patron piszczałki g (Montre 8′, sekcja GRAND ORGUE)
 37. Zespół Muzyczny – M3PM – Patroni piszczałki ais1 oraz C (Bourdon 16′ oraz Montre 8′, sekcja GRAND ORGUE)