1. Dziś dwudziesta szósta niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego.
Po raz kolejny obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań
i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach.

2. Dziś odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kościele szkolnym
o godz. 15.00 w ramach akcji „Koronka na ulicach miast świata”.

3. Dzisiaj wieczorem, o godz. 19:00 kolejny i ostatni już koncert w ramach Sambor Festival Tczew! Podczas finału wystąpi Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pod kierownictwem Karola Hilla. Koncert ten wieńczy tegoroczną edycję festiwalu, którego współorganizatorem jest również nasza parafia, dlatego też, w szczególny sposób serdecznie zapraszamy wszystkich naszych parafian. Po koncercie tradycyjnie zbiórka na Akcję-Renowację, szczytny cel mamy, ratujemy farne organy. Szczegóły na plakatach oraz na stronie internetowej naszej Parafii. Bardzo serdecznie zapraszamy!

4. W czwartek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

5. W piątek, 30 września, w liturgii wspominamy Św. Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Św. przetłumaczył Biblię z j. greckiego
na j. łaciński. Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma Św.
jest nieznajomością Chrystusa”.

6. W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwie różańcowym dla dorosłych o godz. 18.00.

7. W sobotę przypada także pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP o godz. 7.30.

8. Również w sobotę, o godz. 19.00, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu ze św. Tereską od Dzieciątka Jezus, która odbędzie się w kościele szkolnym o godz. 19.00. Będzie to wieczór wyjątkowy. Św. Teresa
od Dzieciątka Jezus obiecała deszcz łask dla tych, którzy będą się modlić przez jej wstawiennictwo. Zewnętrznym znakiem tych łask są róże. Zatem podczas adoracji zobaczymy piękny deszcz róż i będziemy uwielbiać Boga oraz prosić
o siły i potrzebne dary w obliczu rozmaitych trudności, krzyży i cierpienia.

9. W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 11.00 poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św. ze SP 10, Fontanny Marzeń
i SP św. Ojca Pio.

10. Informacje dla kandydatów do bierzmowania:

  • w związku pracami mającymi na celu poprawienie komunikacji
    i wprowadzeniem systemu powiadomień za pomocą wiadomości e-mail oraz sms, prosimy rodziców kandydatów rozpoczynających  II rok formacji do bierzmowania o uzupełnienie brakujących danych potrzebnych do uruchomienia systemu. Formularz uzupełniający dostępny jest na stronie internetowej faratczew.pl w zakładce: Sakramenty / Bierzmowanie / Formularz uzupełniający dla kandydatów rozpoczynających II rok przygotowania;
  • kandydaci II roku mogą też odbierać w zakrystii farnej sprawdzone indeksy. Osoby, które nie oddały indeksów do sprawdzenia, prosimy
    aby oddały je dzisiaj lub uczyniły to najpóźniej za tydzień. Rodziców kandydatów prosimy, aby przejrzeli dzieciom indeksy. Kolorowym zakreślaczem zostały zaznaczone braki programowe;
  • nowi kandydaci do bierzmowania mogą już odbierać swoje indeksy
    w zakrystii farnej.

11. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. Nataszy Markowskiej, Janusza Cyryla, Tomasza Peplińskiego, Ludwika Radtkowskiego, Kazimierza Nowaczewskiego, Krystyny Domańskiej, Krystyny Grzegółkowskiej, Grażyny Butkowskiej. We wtorek odbędzie się pogrzeb śp. Krystyny Klareckiej.
Wieczny odpoczynek…

1. Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.

2. Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. W korzystaniu z przestrzeni medialnej niech wszystkim towarzyszy wzajemna życzliwość i szacunek. Dziękujemy także za media katolickie, które służą  szerzeniu Dobrej Nowiny.

3. Dzisiaj wieczorem, o godzinie 19:00 kolejny koncert w ramach Sambor Festival Tczew! Wystąpi Kameralny Chór Sofia z Ukrainy. W programie sakralna muzyka chóralna. Koncert ten będzie wyjątkowy, ponieważ będzie wyrazem naszego wsparcia dla Ukrainy oraz kulturalnej dyplomacji. 
Po koncercie odbędzie się zbiórka funduszy dla Ukrainy. Bardzo serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakatach oraz na stronie internetowej naszej Parafii. 

4. Jutro będziemy obchodzili odpust ku czci św. Stanisława Kostki. Wszystkie Msze tego dnia będą odprawiane w kościele szkolnym o godz. 6.30, 8.00
i suma odpustowa o godz. 18.00.

5. W poniedziałek w farze odbędzie się peregrynacja relikwii bł. Karola Acutisa od godz. 11.00, której towarzyszyć będzie wystawa o Cudach Eucharystycznych. Zakończenie Koronką do Bożego Miłosierdzia
o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.

6. W środę, 21 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto
Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

7. W piątek, 23 września, będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie
Św. Ojca Pio. To jeden z największych świętych XX wieku, który był szczególnym narzędziem działania Boga w świecie. 

8. W przyszłą niedzielę, 25 września, Koronka na ulicach miast świata, którą
w naszej parafii odmówimy w tym roku w kościele szkolnym o godz. 15.00.

9. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Msze święte dla młodzieży w każdą niedzielę o godz. 12.30 w kościele szkolnym. Zapraszamy serdecznie młodzież, a szczególnie kandydatów do bierzmowania, aby wspólnie uwielbiać Boga. Będzie to okazja umocnić wiarę i pielęgnować relację z Bogiem. Msze będą rozpoczynać się modlitwą uwielbienia Boga, a po Mszy zapraszamy na poczęstunek do salki i wspólne rozmowy.

10. Postanowiliśmy ożywić tradycję chóru parafialnego. Historia chórów
i zespołów śpiewaczych działających przy naszej parafii jest bardzo bogata. Jednakże sam chór parafialny, niestety zaprzestał działania kilka lat temu. Pragniemy to zmienić, dlatego też gorąco zachęcamy, aby rozważyć w swoim sercu tę propozycję. Wiemy, że kryje się u nas w kościele wiele wspaniałych talentów. Warto się nimi podzielić i rozwijać je dla siebie samego, ale także dla całej wspólnoty parafialnej. Przesłuchania do chóru rozpoczną się w czwartek o godzinie 19.15 w salce przy Dominikańskiej 4. Jeżeli komuś nie pasuje ten termin lub też chciałby uzyskać więcej informacji, prosimy zgłaszać się do Pana Organisty. Bardzo serdecznie zapraszamy!

11. Bóg zapłać za złożone ofiary na cele inwestycyjne.

12. Do nabycia jest nowy numer „Pielgrzyma”.

13. Po Mszy Św. będzie można złożyć swój Dar Serca.

14. Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską, umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.

15. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. Jerzego Koss, Piotra Borkowskiego, Bernarda Ciecholińskiego, Jadwigi Dominiak. W poniedziałek odbędą się pogrzeby śp. Nataszy Markowskiej i Janusza Cyryla. Wieczny odpoczynek…

1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła. 

2. Rozpoczęliśmy rekolekcje przygotowujące do odpustu parafialnego. Bardzo serdecznie witamy Ks. Rekolekcjonistę. Serdecznie zapraszamy na Msze Św. z naukami w poniedziałek i wtorek na godz. 8.00, 10.00, 17.00 i 18.30. W środę, w dzień odpustu, Msze Św. z naukami o godz. 6.30, 8.00, 10.00 i 16.00. Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa o godz. 18.00.

3. Dzisiaj wieczorem, o godzinie 19:00 kolejny koncert w ramach Sambor Festival Tczew! Wystąpi zespół muzyki dawnej, który wykona arie oraz duety sakralne dawnych kompozytorów włoskich. Po koncercie, tradycyjnie, zbiórka funduszy na nasze organy. Bardzo serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakatach oraz parafialnej stornie internetowej.

4. We wtorek okazja do spowiedzi od godz. 16.00 do 18.30. W tym dniu zapraszamy również na nabożeństwo fatimskie na godz. 20.00.

5. W czwartek, 15 września, przypada wspomnienie liturgiczne NMP Bolesnej. W tym dniu obchodzimy odpust w kaplicy na cmentarzu. Suma odpustowa w kaplicy o godz. 18.00. Tego dnia nie będzie w Farze wieczornej Mszy Św. 

6. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.

7. Spotkanie dla rodziców i dzieci, które będą chciały przygotowywać się do Pierwszej Komunii Św. na rok 2023, rozpocznie się w niedzielę, 18 września, Mszą św. o godz. 11.00 w farze. Przypominamy, że ze względu na RODO zapisy do Pierwszej Komunii św. nie odbywają się ani w szkole, ani na katechezie.

8. Zapisy uczniów klas VIII do sakramentu bierzmowania do 16 września za pomocą strony internetowej naszej parafii (faratczew.pl) poprzez specjalnie przygotowany formularz. Msza Święta rozpoczynająca przygotowanie ze spotkaniem informacyjnym dla rodziców i kandydatów odbędzie się w niedzielę, 18 września, o godz. 18.00 w kościele szkolnym. Na to spotkanie zapraszamy także kandydatów, którzy już w zeszłym roku rozpoczęli swoją formację.

9. Wspólnota ,,Wieczory dla małżonków” zaprasza chętne małżeństwa na comiesięczny  dialog małżeński przy kawie. Spotkanie w plebani parafii św. Józefa we wtorek, 13 września, o godz. 19.15. Spotkania mogą być dobrą okazją do budowania relacji małżeńskiej.

10. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na nasze WSD w Pelplinie.

11. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.

12. Za tydzień Dar Serca.

13. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. Tadeusza Leier, Lidii Ochmińskiej, Kazimierza Leśniewskiego, Elzy Koss, Leokadii Kowalskiej, natomiast we wtorek odbędzie się pogrzeb śp. Jerzego Koss, a w czwartek śp. Piotra Borkowskiego.

1. Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego. Sprawując tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uwielbiliśmy Boga i zaczerpnęliśmy ze źródła Bożej łaski. Niech te dary umacniają nas na drogach codziennego życia i dawania świadectwa naszej bliskości z Bogiem. 

2. Dzisiaj wieczorem, o godzinie 19:00, rozpocznie się II edycja Sambor Festival Tczew!!! Tak, jak mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, jest to cykl koncertów, które odbywać się będą w kolejne niedziele września, w naszym kościele. Podczas dzisiejszej inauguracji będzie można usłyszeć recital fortepianowy w wykonaniu Michała Mossakowskiego. Przypominamy, że podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku, festiwalowi towarzyszy AKCJA RENOWACJA, Szczytny cel mamy ratujemy Farne Organy. Oprócz niej, tegoroczna edycja wspiera również walczącą Ukrainę. Bardzo serdecznie zapraszamy! Szczegóły znaleźć można na plakatach oraz na stornie internetowej Parafii w zakładce Sambor Festival Tczew.

3. Jest do nabycia nowy numer „Pielgrzyma”. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

4. W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione owoce.

5. W czwartek o 18:30 odprawimy Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie i błogosławieństwem wody, soli i oleju.

6. Wszystkich uczniów klas VIII chcących przyjąć sakrament bierzmowania zapraszamy do zapisywania się na dwuletni kurs przygotowawczy. Zapisów dokonać można do 16 września za pomocą strony internetowej naszej parafii (faratczew.pl) poprzez specjalnie przygotowany do tego formularz. Msza Święta rozpoczynająca przygotowanie ze spotkaniem informacyjnym dla rodziców i kandydatów odbędzie się w niedzielę, 18 września o godz. 18.00 w kościele szkolnym. NA TO SPOTKANIE ZAPRASZAMY TAKŻE KANDYDATÓW, KTÓRZY JUŻ W ZESZŁYM ROKU ROZPOCZĘLI SWOJĄ FORMACJĘ.

7. Wszystkie dzieci pragnące śpiewać w naszych „Biedronkach” zapraszamy na próbę w poniedziałek 5 września o godz.17:30 do salki na ul. Dominikańskiej 4. Potrzeba niewiele – wystarczą same chęci, a każda uśmiechnięta buzia będzie mile widziana.

8. Od przyszłej niedzieli będziemy przeżywali rekolekcje przygotowujące nas do odpustu parafialnego.

9. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Przypominamy, że trwa nabór na studia w WSD. Szczegóły na plakatach i u księży.

10.  Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę do Piaseczna w dniach 10 – 11 września. Wyjście w sobotę po Mszy św. o 8:00 z parafii NMP Matki Kościoła. Link do zapisów na stronie i  faceeboku parafii Matki Kościoła.

11. Informujemy o możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania  w łączności z adoracją Najświętszego Sakramentu w każdą sobotę od godz. 17:45. Ponadto ze spowiedzi można skorzystać 15 min. przed każdą Mszą św. 

12. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Bożej.   

13. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby śp.: Wojciecha Kosowskiego, Lidii Kamińskiej, Aleksandra Jurewicza, Marka Neumana. W czwartek odbędzie się pogrzeb śp. Tadeusza Leiera. Wieczny odpoczynek…

1. Dziś ostatnia niedziela wakacji, w liturgii dwudziesta druga niedziela w ciągu roku kościelnego. Eucharystia stanowi centrum niedzieli i życia chrześcijańskiego. Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Chrystusa umacnia nas na drodze podejmowania codziennych obowiązków. 

2. Przed nami ostatnie dni wakacyjnego odpoczynku. Dziękujemy Bogu za czas wakacji i urlopów, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w tym czasie, i za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze. 

3. Jutro, 29 sierpnia, w liturgii będziemy wspominali Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Za wierność Bogu i Jego prawu został zamordowany na rozkaz króla Heroda. Tym samym stał się kolejnym prorokiem, który oddał życie, będąc głosicielem Bożej prawdy. 

4. W czwartek, 1 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli na Mszę Świętą o godz. 17:00. Będziemy prosili o Boże błogosławieństwo na trud pracy i nauki w nowym roku szkolnym. 

5. Tego dnia przypada także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej (83). Naszą modlitewną pamięcią będziemy ogarniali wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. 

6. Czwartek będzie jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od 16:00 do 17:00.

7. Piątek, 2 września, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:00; spowiedź od godz. 16:00 do 17:00 i od 18:00 do 18:30. Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny. 

8. W niedzielę, 4 września na Mszy Św. o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych pierwszoklasistom.

9. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy wszystkie osoby, a szczególnie te osoby, które dźwigają ciężkie krzyże i trudne doświadczenia życiowe, traumatyczne sytuacje w życiu, nieuleczone relacje z bliskimi, doświadczenie żałoby i wiele innych krzyży. Zapraszamy na adorację w pierwszą sobotę września tj. 3 września do kościoła szkolnego na godzinę 19.00. Po Adoracji zostanie odprawiona Msza św. w intencji osieroconych rodziców i ich utraconych dzieci – inaugurująca powstanie wspólnoty, która ma wspierać rodziców w tym trudnym doświadczeniu jakim jest strata dziecka.

10. W sobotę, 3 września, przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej o godz. 7:30.

11. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych mężczyzn, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia formacji i studiów w pelplińskim seminarium, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 15 września 2022 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 508 830 077) oraz o złożenie w Rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminariumpelplin.pl oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym.

12. Za tydzień, 4 września, w naszej tczewskiej Farze, nastąpi inauguracja II edycji Sambor Festival Tczew, podczas której wystąpi Michał Mossakowski. Wybitny pianista młodego pokolenia, który podczas swojego recitalu fortepianowego wykona kompozycje między innymi Chopina oraz Bacha.

W ramach festiwalu odbędą się 4 koncerty, po jednym na każdą niedzielę września. Każdy z nich rozpocznie się o godzinie 19:00. Podobnie jak w ubiegłym roku, festiwalowi towarzyszy AKCJA RENOWACJA – SZCZYTNY CEL MAMY, RATUJEMY FARNE ORGANY. A oprócz niej, w tym roku festiwal wspiera również walczącą Ukrainę. Szczegóły wydarzenia na plakatach. Bardzo serdecznie zapraszamy!

13. Dzisiaj po Mszy św. można złożyć swój Dar Serca. 

14. Wszystkim świętującym w tym tygodniu dzień urodzin, imienin oraz różnego rodzaju rocznice i jubileusze składamy najlepsze życzenia. Niech Bóg otacza was swoją opieką na drogach codzienności, obdarza radością i pokojem oraz umacnia w trudach i przeciwnościach.  

15. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby śp.: Jana Nadachowskiego, Eariusza Libnera, Zbigniewa Wiśniewskiego, Aleksadry Schoenrock, Krzysztofa Kozikowskiego, Leokadii Mitulskiej, Jacka Pucyka. W poniedziałek odbędą się pogrzeby śp. Wojciecha Kosowskiego i Lidii Kamińskiej, a we wtorek śp. Aleksandra Jurewicza. Wieczny odpoczynek…

1. Dziś dwudziesta pierwsza niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się we wspólnocie Kościoła, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze  serca, gdzie są prawdziwe radości. Niech wśród naszych codziennych  obowiązków tego tygodnia nie zabraknie troski o bliskość Pana i wartości  nieprzemijające.  

2. Jutro, 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa  Chrystusa, Króla Wszechświata. Modlimy się, abyśmy za Jej wstawiennictwem  osiągnęli chwałę przygotowaną dla nas w Królestwie niebieskim. 

3. We wtorek, 23 sierpnia, decyzją Parlamentu Europejskiego z 2008 roku  obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W Polsce  obchodzony od 2011 roku. W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich ofiarach  totalitarnych rządów, prosząc, aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską życia bez  końca.  

4. W środę, 24 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego  Bartłomieja, Apostoła. 

5. W piątek, 26 sierpnia, przypada w liturgii uroczystość Najświętszej Maryi  Panny Częstochowskiej. 

6. Dzisiaj do nabycia nowy nr „Pielgrzyma” 

7. Za tydzień będzie można złożyć „Dar Serca”. 

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz  szczególnej opieki Jasnogórskiej Pani.  

9. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: Ireny Drozdowskiej i Adama  Zalewskiego. W poniedziałek odbędzie się pogrzeb Agnieszki Pawłowskiej. Niech  Bóg doprowadzi do życia wiecznego.

1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, w kalendarzu liturgicznym dwudziesta niedziela zwykła w ciągu roku. Zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Niech moc Pana płynąca z tajemnicy Eucharystii umacnia nas na drogach codziennych obowiązków. 

2. W dzisiejszą niedzielę w naszym mieście organizowany jest spacer różańcowy ze św. Maksymilianem. Polega on na tym, że z poszczególnych kościołów parafialnych o godz. 19.00 pragniemy przejść z różańcem w ręku modląc się szeptem i dając ciche świadectwo wiary i zaufania Maryi do parafii św. Maksymiliana. O godz. 20.00 w kościele parafialnym na Abisynii odbędzie się nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana. Zachęcamy do indywidualnego udziału.

3. Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wiara w to, że Maryja po ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do nieba, istniała już w pierwotnym Kościele. Oficjalnie sformułował ją papież Pius XII dogmatem w 1950 roku. Msze Święte w naszej świątyni tego dnia jak w każdą niedzielę. 

4. W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia błogosławione są bukiety kwiatów, ziół i warzyw. W ten sposób będziemy dziękowali Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi.

5. Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w walce z wojskami bolszewickimi. Ten dzień obchodzony jest także jako Święto Wojska Polskiego. 

6. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na cele inwestycyjne.

7. Przypominamy, że od 20 sierpnia Ks. Łukasz obejmuje jako proboszcz parafię Chrząstowo. W związku z tym, jutro 15.08 o godz. 18:00 odprawi Mszę św. na zakończenie pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.

8. Wyjeżdzającym na pielgrzymko-wycieczkę po Ziemi Świętokrzyskiej przypominamy, że wyjeżdżamy w środę o 5:30 z parkingu na bulwarze nadwiślańskim. O 5:15 będzie podstawiony autokar by się spokojnie zapakować. Prosimy o punktualność. 

9. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby śp.: Elżbiety Pałys, Marka Nowaczyka, Marii Zbyszyńskiej, Romana Abryszeńskiego, Jadwigi Becker i Adama Zalewskiego. Wieczny odpoczynek…

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz nieustannego trwania przy Chrystusie i nieustannej opieki Maryi Wniebowziętej.

1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, dziewiętnasta w roku liturgicznym. Modlimy się wspólnie, aby Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Niech nasze dobre pragnienia wspomaga także orędownictwo Maryi, która w różnych sanktuariach gromadzi rzesze pielgrzymów.

2. W środę, 10 sierpnia, w liturgii obchodzimy święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika z III wieku.

3. W sobotę, 13 sierpnia, nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00. serdecznie zapraszamy, aby w modlitwie przez ręce Maryi wypraszać Boże dary dla nas i całego świata.

4. Dzisiaj po Mszy Św. można złożyć swój Dar Serca.

5. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.

6. Nowy numer „Pielgrzyma”.

7. 14 sierpnia 2022 r. w naszym mieście organizowany jest spacer różańcowy ze św. Maksymilianem. Polega on na tym, że z poszczególnych kościołów parafialnych o godz. 19.00 pragniemy przejść z różańcem w ręku modląc się szeptem i dając ciche świadectwo wiary i zaufania Maryi do parafii św. Maksymiliana. O godz. 20.00 w kościele parafialnym na Abisynii odbędzie się nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana. Zachęcamy do indywidualnego udziału. Szczegóły: https://faratczew.pl/?p=4252

8. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. Katarzyny Kiragi, Teodozji Przychodzień, Anny Klomeckiej – Keslinki, Mariana Rutkowskiego, Wojciecha Grabowskiego, Angeliki Gliwy. Wieczny odpoczynek…

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Najświętszej.

1. Dziś ostatnia niedziela lipca, w kalendarzu liturgicznym osiemnasta niedziela w ciągu roku. Liturgia dzisiaj wzywa do troski nie tylko o dobra doczesne, ale przede wszystkim o dobra wieczne. Niech moc Pana płynąca z Eucharystii uzdalnia nas do troski o nasze zbawienie.

2. Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. Rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, będziemy polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu.

3. Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze św. Franciszkiem z Asyżu. Odpust można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie jakiejkolwiek parafialnej świątyni, odmówienie przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej, Komunia Św., modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwarte dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, a także z naszej wspólnoty parafialnej. Spowiedź tego dnia od 16.00 do 17.00 i dodatkowa Msza św. o godz. 17.00. w piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź tego dnia od 16.00 do 17.00 i od 18.00 do 18.30. Msza św. wynagradzająca ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.00. W sobotę o 7.30 odprawiamy nabożeństwo ku Matce Bożej.

5. W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili święto Przemienienia Pańskiego.

6. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na budujące się kościoły w naszej diecezji.

7. Za tydzień Dar Serca.

8. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Jadwigi Kopeckiej. We wtorek odbędzie się pogrzeb śp. Ireny Kąkola, a w środę śp. Katarzyny Kiragi.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy otwartości na Boże słowo, roztropności w podejmowanych decyzjach oraz doświadczenia Bożej mocy w trudnościach dnia codziennego.

1. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada siedemnasta niedziela w ciągu roku. Modlimy się, abyśmy dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne (kolekta mszalna). Niech na drogach wakacyjnego odpoczynku nie zabraknie troski o życie duchowe, o modlitwę osobistą, nawiedzenie świątyń i udział we Mszy Świętej. 

2. Dzisiaj rozpoczynamy XXIII Tydzień św. Krzysztofa. Z tej okazji dziś szczególnie modlimy się za kierowców, a po mszy nastąpi poświęcenie pojazdów na rogu ul. Dominikańska/Kościelna. Będzie można wziąć udział w Akcji św. Krzysztofa i wesprzeć misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr.

3. Jutro, w poniedziałek, 25 lipca, będziemy obchodzili święto Świętego Jakuba Apostoła. Należał do grona najbliższych uczniów, obok Piotra i Jana był świadkiem wielu cudów dokonywanych przez Jezusa. Pierwszy męczennik za wiarę z grona Dwunastu. 

4. Jutro także przypada wspomnienie Świętego Krzysztofa, który zginął śmiercią męczeńską w III wieku. 

5. We wtorek, 26 lipca, w liturgii będziemy wspominali Świętych Rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Pismo Święte nie przekazuje o nich żadnych informacji. Tradycja Kościoła wraz z kultem Maryi czci także Rodziców Matki Chrystusa. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych. 

6. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na budujące się kościoły w naszej diecezji.

7. W sobotę 30 lipca wyruszy grupa tczewska na 31 pieszą pielgrzymkę diecezji pelplińskiej na Jasną Górę.

8. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz doświadczenia bliskości Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki. 

9. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby śp.: Gerarda Kopel, Ewy Bieleckiej i Urszuli Bielińskiej. Wieczny odpoczynek…