Rządowy Program Odbudowy Zabytków – parafia otrzymała dofinansowanie na kościół szkolny

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Przyjęty do dofinansowania został wniosek Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na „Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i kościoła p.w. Stanisława Kostki w Tczewie” . Wartość tego zadania to 3,5 mln zł, a kwota uzyskanego dofinansowania to 3 430 000 zł.

Jako parafia mamy w zarządzie dwa zabytki – farę i kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Ten ostatni stoi na skarpie, przechyla się wieża, fundamenty wymagają prac – dlatego bardzo cieszymy się z przyznanego dofinansowania.

Ks. Adam Gadomski – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie
fot. Wrota Tczewa

W ubiegłą niedzielę ksiądz proboszcz w ramach ogłoszeń poinformował parafian o sprawach inwestycyjnych.

W minionym miesiącu zakupiliśmy ekran ledowy do wyświetlania tekstów (do fary) oraz zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej, wymieniliśmy tablice rozdzielcze na zewnątrz kościoła. Została wykonana wymiana złącz kablowych. Kosz tych inwestycji, to kwota 50000 tys. złotych. Rozpoczęły się również kolejne prace na zewnątrz fary, o których powiem za tydzień. Za składane ofiary na cele inwestycyjne składamy serdeczne Bóg zapłać.

ks. Adam Gadomski

Przypominamy również o adopcji piszczałek. Jest to inicjatywa wspierająca budowę nowych organów w naszej parafialnej świątyni. Można to zrobić za pomocą specjalnie przygotowanego formularza lub przez bezpośredni kontakt z farnym organistą, czyli z Mateuszem Kotwicą. Formularz: https://faratczew.pl/?page_id=4749