Przypominamy wszystkim kandydatom, by na bieżąco sprawdzali aktualizację zakładki Sakramenty – Bierzmowanie na naszej stronie.

MODLITWA ZA KANDYDATÓW

Święty Tytusie i Tymoteuszu, którzy w młodym wieku przyjęliście chrzest i staliście się uczniami św. Pawła Apostoła, waszym modlitwom powierzamy młodzież przystępującą do sakramentu bierzmowania – szczególnie młodych z naszej parafii. Uproście im potrzebne łaski, aby odkryli skarby duchowe, jakimi dysponuje Kościół dla ubogacenia ich życia. Niech doświadczą w swoim sercu Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Sakrament bierzmowania w naszej diecezji udzielany jest młodzieży w pierwszej klasie ponadpodstawowej. Aby przyjąć ten sakrament należy:

1. Uczestniczyć w katechizacji szkolnej.
2. Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym przez katechetę.
3. Uczestniczyć w „dwuletnim cyklu przygotowawczym” przez pozaszkolne spotkania katechetyczne z księdzem, niedzielną eucharystię, regularną spowiedź i komunię świętą.
4. Dostarczyć „świadectwo chrztu” (Ad Sacra), jeśli było się ochrzczonym poza naszą parafią.
5. W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z ks. Proboszczem.