OGŁOSZENIA

aktualizacja: 06.05| 21:05

Przypominamy wszystkim kandydatom, by na bieżąco sprawdzali aktualizację zakładki Sakramenty – Bierzmowanie na naszej stronie.

ZA BIERZMOWANYCH

Święty Tytusie i Tymoteuszu, którzy w młodym wieku przyjęliście chrzest i staliście się uczniami św. Pawła Apostoła, waszym modlitwom powierzamy młodzież przystępującą do sakramentu bierzmowania – szczególnie młodych z naszej parafii. Uproście im potrzebne łaski, aby odkryli skarby duchowe, jakimi dysponuje Kościół dla ubogacenia ich życia. Niech doświadczą w swoim sercu Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Najbliższe działania duszpasterskie:

  • Uczestniczymy w niedzielnych Mszach Świętych.
  • Maj – nabożeństwa majowe (Nie trzeba uczęszczać każdego dnia. Wybierzcie sobie np. jeden/dwa dni w tygodniu). W farze dla dorosłych w łączności z Mszą św. wieczorną,  a dla dzieci w dni powszednie do piątku o godz. 17:00, w kaplicy na cmentarzu w łączności z Mszą św. o godz. 16:00.
  • Chętnych zapraszamy w piątek, 13 maja na godz. 20:00 do kościoła NMP Matki Kościoła (ul. Rokicka 1). Swoje świadectwo nawrócenia wygłosi znany z YouTube Tomasz Samołyk.
  • Przypominamy o regularnej spowiedzi.

Spotkania w grupach:

Grupa ks. Damian Szulman

I Piątek miesiąca po wieczornej Mszy św – fara

Grupa ks. Wojciech Gliniecki

I Piątek miesiąca po wieczornej Mszy św – fara

Grupa ks. Marcin Woelke

I Piątek Miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w salce parafialnej (ul. Dominikańska 4 / D O M O F O N – ks. Marcin Woelke)

Grupa ks. Łukasz Jerkiewicz

II Piątek miesiąca po wieczornej Mszy św – fara

Grupa ks. Robert Ratkowski

Czwartek 12.05, godz. 19:00 salka przy ul. Dominikańskiej 4

Grupa Małgorzata Krzemińska

30 maja godz. 18:30 salka przy ul. Dominikańskiej 4.

Grupa Janek Skerka

30 maja godz. 18:30 salka przy ul. Dominikańskiej 4.

Grupa Krzysztof Gdaniec

Środa 9.03 godz. 18:00 salka na Dominikańskiej 2, następne spotkanie w I środa każdego miesiąca

Grupa Krzysztof Szymański

18 marca godz. 18:30 salka (w kaplicy) przy ul. Ściegiennego

Grupa s. Dorota

11 maja (środa)  godz. 18:00 w farze

Sakrament bierzmowania w naszej diecezji udzielany jest młodzieży w pierwszej klasie ponadpodstawowej. Aby przyjąć ten sakrament należy:

1. Uczestniczyć w katechizacji szkolnej.
2. Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym przez katechetę.
3. Uczestniczyć w „dwuletnim cyklu przygotowawczym” przez pozaszkolne spotkania katechetyczne z księdzem, niedzielną eucharystię (godz.12:30 w Kościele szkolnym), regularną spowiedź i komunię świętą.
4. Dostarczyć „świadectwo chrztu” (Ad Sacra), jeśli było się ochrzczonym poza naszą parafią oraz podanie z prośbą o przyjęcie tego sakramentu.
5. W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z ks. Damianem Szulmanem